Υπηρεσίες

what we do

id architecture services

1.

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα που αφορούν στην άδεια και τη διεκπεραίωση του φακέλου της.

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: είναι η απεικόνιση του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά, για να έχετε άμεση εικόνα του τελικού αποτελέσματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ: σας παραδίδουμε το πλήρες πακέτο σχεδίων για την εκτέλεση του έργου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ: γίνεται η ανάλυση της κατασκευής και δίνονται οι προδιαγραφές των υλικών.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: οριστικοποιείται το κόστος ανά εργασία και ο συνολικος προυπολογισμός για όλο το έργο.

 

2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ: γίνεται αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των προδιαγραφών του έργου.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: δίνεται δεσμευτική προσφορά και χρονοδιάγραμμα εργασιών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: γίνεται ανά φάση εργασιών και εγγράφως από κάθε εργολάβο με παροχή εγγύησης σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας.

Στο τέλος σας παραδίδονται όλα τα σχετικά έγγραφα των Δημοσίων Υπηρεσιών (ΙΚΑ, Εφορία, ΔΕΗ, Πολεοδομία, κλπ) καθώς και άλμπουμ με φωτογραφίες από την κατασκευαστική εξέλιξη του έργου.

 

3.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: αρχικά γίνεται πλήρης αποτύπωση του χώρου και των στατικών του στοιχείων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ακολουθεί παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων και φωτορεαλιστικών μακεττών.

ΚΟΣΤΟΣ: δίνεται δεσμευτική προσφορά για το τελικό κόστος κατασκευής και οι προδιαγραφές των υλικών.

Το ενδεικτικό κόστος μιας ανακαίνισης ξεκινάει από 300€/μ2 και μπορεί να περιλαμβάνει βασικές εργασίες όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, τρίψιμο πατωμάτων, χρωματισμοί.

 

4.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: consultation for the plot and/or the building is provided.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: διαφοροποιούμε τον χώρο – κατασκευή από την μάζα ανάλογα με το προιόν της επιχείρησης. Η εταιρική ταυτότητα που συνοδεύει ένα καλοσχεδιασμένο πρώτοτυπο χώρο, αποτελεί τη δυναμική της για επιβίωση και επέκταση, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη και απαιτητική εποχή σαν τη σημερινή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: με υπεύθυνη παρουσία διαχειριζόμαστε ολοκληρωτικά την κατασκευή του έργου μέσα από τον προγραμματισμό, τις πληρωμές, την επίβλεψη-αυτεπιστασία, τον συντονισμο των συνεργείων και τη διεκπεραίωση διαδικασιών σε Δημόσιες Υπήρεσίες. Το γραφείο φέρει την πλήρη ευθύνη της κατασκευής έως και την αποπεράτωσή της.

τι θα λέγατε να δουλεύαμε μαζί..σαν ένα?

Αγαπητή ομάδα της id,

Το όνομα μου είναι

Ενδιαφέρομαι για

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου

ή να με καλέσετε στο

Ευχαριστώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ