ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 2017- Ν.4495

09.11.2017

Οι κυριότερες ελαφρύνσεις σε σχέση με τους παλαιότερους νόμους 4178/13 & 4014/11

Μικροπαραβασεις που δεν απαιτούν νομιμοποίηση : Αυτές περιλαμβάνουν αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου έως 10% και έως 50 τ.μ., εργασίες που έχουν εκτελεστεί μεν χωρίς άδεια, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τα όσα ορίζει ο νόμος (λ.χ. να μην υπάρχει υπέρβαση συντελεστή δόμησης). Επίσης, η αλλαγή χρήσης χωρίς άδεια από κύρια σε άλλη, η οποία όμως να επιτρέπεται στη συγκεκριμένη περιοχή, και η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς άδεια. Στις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, όπως ισχύει.

Οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις νομιμοποιούνται μόνο με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές, η προσθήκη εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, η κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., αποθήκης έως 15 τ.μ., πρόχειρες ξύλινες κατασκευές έως 8 τ.μ.

Τα αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα και επιτρέπεται η μεταβίβαση τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους του 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα της δεύτερης κατηγορία (1955-1975) νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. Της τρίτης κατηγορίας (1975-1982) νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα από 1.1.1983 έως 31.12.1992 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην εφάπαξ αποπληρωμή (εξασφαλίζει έκπτωση 20%, αν γίνει σε ένα μήνα), την άμεση καταβολή του 30% και του υπολοίπου 70% με δόσεις (εξασφαλίζει έκπτωση 10%, επίσης εντός μήνα) ή την καταβολή με δόσεις (έως 100). Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται έκπτωση 20% αν ξεκινήσει τη διαδικασία έως τις 8.4.2018 και 10% αν ξεκινήσει τη διαδικασία από 9.4.2018 έως 8.10.2018.

Εκπτωση διακιούνται μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: ΑμεΑ (καταβάλλουν 15-20% του προστίμου), παλιννοστούντες ομογενείς (20% του προστίμου) και πολύτεκνοι (20%-50%). Επίσης, τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ (30% του προστίμου), μακροχρόνια ανέργοι (30% του προστίμου) κ.ά.
Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ., αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) σοφίτες, στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993
1.To γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της τακτοποίησης , συγκεκριμένα

• Πραγματοποίηση αυτοψίας (ανευ κοστους) στο ακίνητο.
• Υπολογισμός του προστίμου βάσει υποδείγματος του νόμου
• Κοστος για τη νομιμοποίηση της αυθαίρετης κατασκευης
• Τεχνική Εκθεση κατά περίπτωση
• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Αποτύπωση και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, τομές και όψεις)
• Φωτογραφίες του κτηρίου από χαρακτηριστικές θέσεις.
• Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτηρίου (πιθανόν να απαιτηθεί σε ορισμένα κτήρια)
• Το γραφείο εκτός από την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου,  αναλαμβάνει ανεξάρτητα και την ολοκλήρωση της κατασκευής «με το κλειδί στο χέρι». Αναλαμβάνουμε περιπτώσεις ανεξαρτήτου περιοχής (ανά την επικράτεια).

2. Από τον ιδιοκτήτη απαιτούνται τα εξής έγγραφα για τη διαδικασία

• Ημερομηνία κατασκευής του αυθαιρέτου (αποδεικτικά στοιχεία θα βοηθήσουν)
• Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών και αντιγραφο του Ε9
• Θεωρημένη υπευθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών.
• Θεωρημένη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον μηχανικό.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 2017- Ν.4495


id office

Οι κυριότερες ελαφρύνσεις σε σχέση με τους παλαιότερους νόμους 4178/13 & 4014/11

Μικροπαραβασεις που δεν απαιτούν νομιμοποίηση : Αυτές περιλαμβάνουν αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου έως 10% και έως 50 τ.μ., εργασίες που έχουν εκτελεστεί μεν χωρίς άδεια, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τα όσα ορίζει ο νόμος (λ.χ. να μην υπάρχει υπέρβαση συντελεστή δόμησης). Επίσης, η αλλαγή χρήσης χωρίς άδεια από κύρια σε άλλη, η οποία όμως να επιτρέπεται στη συγκεκριμένη περιοχή, και η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς άδεια. Στις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, όπως ισχύει.

Οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις νομιμοποιούνται μόνο με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές, η προσθήκη εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, η κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., αποθήκης έως 15 τ.μ., πρόχειρες ξύλινες κατασκευές έως 8 τ.μ.

Τα αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα και επιτρέπεται η μεταβίβαση τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους του 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα της δεύτερης κατηγορία (1955-1975) νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. Της τρίτης κατηγορίας (1975-1982) νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα από 1.1.1983 έως 31.12.1992 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην εφάπαξ αποπληρωμή (εξασφαλίζει έκπτωση 20%, αν γίνει σε ένα μήνα), την άμεση καταβολή του 30% και του υπολοίπου 70% με δόσεις (εξασφαλίζει έκπτωση 10%, επίσης εντός μήνα) ή την καταβολή με δόσεις (έως 100). Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται έκπτωση 20% αν ξεκινήσει τη διαδικασία έως τις 8.4.2018 και 10% αν ξεκινήσει τη διαδικασία από 9.4.2018 έως 8.10.2018.

Εκπτωση διακιούνται μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: ΑμεΑ (καταβάλλουν 15-20% του προστίμου), παλιννοστούντες ομογενείς (20% του προστίμου) και πολύτεκνοι (20%-50%). Επίσης, τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ (30% του προστίμου), μακροχρόνια ανέργοι (30% του προστίμου) κ.ά.
Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ., αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) σοφίτες, στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993
1.To γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της τακτοποίησης , συγκεκριμένα

• Πραγματοποίηση αυτοψίας (ανευ κοστους) στο ακίνητο.
• Υπολογισμός του προστίμου βάσει υποδείγματος του νόμου
• Κοστος για τη νομιμοποίηση της αυθαίρετης κατασκευης
• Τεχνική Εκθεση κατά περίπτωση
• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Αποτύπωση και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, τομές και όψεις)
• Φωτογραφίες του κτηρίου από χαρακτηριστικές θέσεις.
• Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτηρίου (πιθανόν να απαιτηθεί σε ορισμένα κτήρια)
• Το γραφείο εκτός από την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου,  αναλαμβάνει ανεξάρτητα και την ολοκλήρωση της κατασκευής «με το κλειδί στο χέρι». Αναλαμβάνουμε περιπτώσεις ανεξαρτήτου περιοχής (ανά την επικράτεια).

2. Από τον ιδιοκτήτη απαιτούνται τα εξής έγγραφα για τη διαδικασία

• Ημερομηνία κατασκευής του αυθαιρέτου (αποδεικτικά στοιχεία θα βοηθήσουν)
• Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών και αντιγραφο του Ε9
• Θεωρημένη υπευθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών.
• Θεωρημένη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον μηχανικό.